Arboristika

Arboristika je relativně mladý ale velmi dynamicky se rozvíjející obor zabývající se komplexní péčí o dřeviny. V tomto oboru je zájem o neustálé zvyšování míry znalostí a sledování nových technologií a trendů naprostou nezbytností, proto výsledkem našeho snažení bylo v roce 2010 získání certifikátu „European Treeworker“ který je dle našeho názoru tou nejlepší možnou vizitkou. Snažíme se, aby všechny námi realizované práce prováděli pouze certifikovaní arboristé, pokud to není možné tak alespoň zkušení stromolezci za dozoru držitele certifikátu ETW. Při těchto činnostech se řídíme arboristickými standardy vydanými Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Etickým kodexem odborníků v oboru arboristika.

Nabízené činnosti:

  • Zhodnocení stavu stromů a návrh optimálního řešení
  • Výsadba stromů a keřů a následná povýsadbová péče
  • Veškeré typy řezů stromů a keřů ve všech stádiích věku
  • Rizikové kácení odumřelých, poškozený, případně jinak nevyhovujících stromů
  • Bezpečnostní poutání rizikových korun stromů
  • Štěpkování větví, likvidace dřevního odpadu
  • Frézování pařezů